Auto vision control

Inovativní optický 3D skener pro automatickou detekci a analýzu škod

Fotky z provozu

Náš přístroj 3DCARSCAN je již v plném testovacím provozu.

Výhody systému

Inovativní 3DCARSCAN je mobilní automatický velkokapacitní prohlídkový systém.

Světelným tunelem vybaveným optickými kamerami projíždí poškozená vozidla. Poté digitální 3D data vozidla zpracuje specializovaný software pomocí algoritmů do výsledné detekce a analýzy škody. Výsledkem je přesný report, ve kterém je uveden počet, velikost a umístění důlků na jednotlivých dílech.

Využití

Největší využití má náš produkt pro pojišťovny, když je potřeba zjistit rozsah poškození vozidel po krupobití. Zároveň je možné tento scanner využít i pro ověření, zda daný vůz je v pořádku například po dlouhodobé zápůjčce nebo při předání nového vozu zákazníkovi. Využití má 3DCARSCAN také ve výrobním procesu automobilů, kde může být zařazen na konec pracovního procesu jako výstupní kontrola, která zachytí jakoukoliv drobnou odchylku na karoserii.

Technologie

3DCARSCAN do 5 minut přesně detekuje místo a počet závad na vozidle a vyhodnotí míru poškození. Součástí výsledného protokolu je digitální 3D snímek a zpráva o počtu, velikosti a umístění důlků na jednotlivých dílech. Mobilním světelným tunelem vybaveným optickými kamerami projíždí poškozená vozidla. Následně 3D digitální data vozidla zpracuje specializovaný software pomocí algoritmů do výsledné detekce a analýzy.

Auto vision control

Inovativní optický 3D skener pro automatickou detekci a analýzu škod

Fotky z provozu

Náš přístroj 3DCARSCAN je již v plném testovacím provozu.

Výstup pro pojišťovny

Zjišťování rozsahu škod je pro pojišťovny často zdlouhavý proces, zejména v případě inspekce škod po krupobití velkého počtu motorových vozidel. Zběžné odhady bývají zpravidla nepřesné. Nástroj 3DCARSCAN umožňuje rychlou a objektivní diagnostiku do 5 minut a zabrání tak případnému zneužití v důsledku nepřesných odhadů škod. Pro tento nástroj jsme vyvinuli i vlastní software, jenž nabízí on-line cloudové využití výstupů a propojení s podnikovými informačními systémy.

Výsledná data a jejich uložení

Snímaná data prohlídky vozidla jsou uložena v komprimované podobě, a to bezpečně na cloudové platformě pro pojišťovny. Data jsou kdykoliv přístupná k vyhodnocení a porovnání rozsahu škod.

Šetříme váš čas

Zákazník, jenž potřebuje zjistit míru poškození vozidla nebo si chce jen nechat zkontrolovat povrch vozidla, navštíví stanici, která používá 3CARDSCAN, a do 5 minut odjíždí s vytištěnou zprávou i odkazem na verzi výstupního skenu v elektronické podobě. Veškerá data mohou být i on-line předána pojišťovně nebo příslušné společnosti přes cloud.