Auto vision control

Inovativní optický 3D skener pro automatickou detekci a analýzu škod vozidel

O skeneru

Vyhodnocení poškození krupobitím během jedné minuty?

S hrdostí vám představujeme technologickou inovaci 3DCARSCAN. Tento automatický systém určený ke snímání karoserie vozidla dokáže vyhodnotit a klasifikovat poškození karoserie vozidla krupobitím. 

Rychlý

Technika „drive through“ umožnuje průběžné skenování v intervalech < 30 sekund.

Přesný

Moderní rozpoznávací algoritmus vypočte přesnou hodnotu poškození.

Spolehlivý

Výsledky skenování umožňují celkový škodní výpočet, ale také jsou konkrétní poškození vyznačena na obrázku další využití.

Mobilní

K manipulaci postačí pouze jedna osoba.

Výhody systému

Inovativní 3DCARSCAN je mobilní automatický velkokapacitní prohlídkový systém. Světelným tunelem vybaveným optickými kamerami projíždí poškozená vozidla. Poté digitální 3D data vozidla zpracuje specializovaný software pomocí algoritmů do výsledné detekce a analýzy škody. Výsledkem je přesný report, ve kterém je uveden počet, velikost a umístění důlků na jednotlivých dílech.

Kvalita a rychlost skenování
98%
Kompatibilita a využití napříč systémy
96%

Vše bezpečně v cloudu

Snímaná data prohlídky vozidla jsou uložena v komprimované podobě. A to bezpečně na cloudové platformě pro pojišťovny. Data jsou kdykoliv přístupná k vyhodnocení a porovnání rozsahu škod.

Výhody systému

Inovativní 3DCARSCAN je mobilní automatický velkokapacitní prohlídkový systém. Světelným tunelem vybaveným optickými kamerami projíždí poškozená vozidla. Poté digitální 3D data vozidla zpracuje specializovaný software pomoci algoritmů do výsledné detekce a analýzy škody. Výsledkem je přesný report, ve kterém je uveden počet, velikost a umístění důlků na jednotlivých dílech.

Kvalita a rychlost skenování
98%
Kompatibilita a využití napříč systémy
96%

Vše bezpečně v cloudu

Snimaná data prohlídky vozidla jsou uložena v komprimované podobě, a to bezpečně na cloudové platformě pro pojišťovny. Data jsou kdykoliv přístupná k vyhodnocení a porovnání rozsahu škod.

Představení

3DCARSCAN

Využití

Největší využití má náš produkt pro pojišťovny, když je potřeba zjistit rozsah poškození vozidel po krupobití. Zároveň je možné tento scanner využít i pro ověření, zda daný vůz je v pořádku například po dlouhodobé zápůjčce nebo při předání nového vozu zákazníkovi. Využití má 3DCARSCAN také ve výrobním procesu automobilů, kde může být zařazen na konec pracovního procesu jako výstupní kontrola, která zachytí jakoukoliv drobnou odchylku na karoserii.

Technologie

3DCARSCAN do 5 minut přesně detekuje místopočet závad na vozidle a vyhodnotí míru poškození. Součástí výsledného protokolu je digitální 3D snímek a zpráva o počtu, velikosti a umístění důlků na jednotlivých dílech. Mobilním světelným tunelem vybaveným optickými kamerami projíždí poškozená vozidla. Následně digitální data zpracuje specializovaný software do výsledné detekce a analýzy.

Šetříme Váš čas

Zákazník, jenž potřebuje zjistit míru poškození vozidla nebo si chce jen nechat zkontrolovat povrch vozidla, navštíví stanici, která používá 3DCARSCAN a do 5 minut odjíždí s vytištěnou zprávou i odkazem na verzi výstupního skenu v elektronické podoběVeškerá data mohou být i on-line předána pojišťovně nebo příslušné společnosti přes cloud.

O skeneru

Zjišťování rozsahu škod je pro pojišťovny často zdlouhavý proces.

Výstupy pro pojišťovny a zběžné odhady zejména v případě inspekce škod po krupobití motorových vozidel bývají zpravidla nepřesné.

Nástroj 3DCARSCAN umožňuje rychlou a objektivní diagnostiku do 5 minut a zabrání tak případnému zneužití v důsledku nepřesných odhadů škod. Pro tento nástroj jsme vyvinuli i vlastní software, který nabízí on-line propojení s podnikovými informačními systémy.

Škodní zpráva

Kompletní škodní zpráva, která obsahuje informace o klientovi a všechny detaily poškození karoserie, výpočet nákladů i dodatečných škod.

Digitalizace

Naskenovaná data a konečná zpráva jsou uloženy v databázi pro budoucí využití. Díky tomu je celý proces transparentní.

Cloud

Modul uloží zprávu a naskenovaná data do zabezpečeného cloudového úložiště, kde jsou snadno dostupná.

Snadná obsluha

Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní GUI. Aplikace VIA pro prezentaci skenů.

Vlastní software

Náš software je kompatibilní s podnikovými informačními systémy.

Galerie

Nahlédnutí do provozu

Náš přístroj 3DCARSCAN je již v plném testovacím provozu v Praze.